Uppstart Flexlock Visible

Flexlock levereras som standard oprogrammerat, men kan beställas med önskad förprogrammerad funktion.

 

Förprogrammerat lås enligt specifikation

Flexlock-låsen kan beställas med önskad förprogrammerad funktion. För att aktivera låset drar man bort plastflärpen som agerar batteriisolator. Vid aktivering ska låsen hållas isär från varandra och även från metallföremål. Låset är nu klart för montering. Ett förprogrammerat lås har redan sitt servicekort och programmeringskort inlagt.

Skiss över hur plastflärp vid batteri dras bort på Flexlock Visible