Uppstart Flexlock Visible

Flexlock levereras som standard oprogrammerat, men kan beställas med önskad förprogrammerad funktion.

 

Förprogrammerat lås enligt specifikation

Flexlock-låsen kan beställas med önskad förprogrammerad funktion. För att aktivera låset drar man bort plastflärpen som agerar batteriisolator. Vid aktivering ska låsen hållas isär från varandra och även från metallföremål. Låset är nu klart för montering. Ett förprogrammerat lås har redan sitt servicekort och programmeringskort inlagt.

Skiss över hur plastflärp vid batteri dras bort på Flexlock Visible

Ej förprogrammerat lås

Vid aktivering av låset behövs en aktiveringspinne, programmeringskort och ett litiumbatteri anpassat och av Swedstyle AB rekommenderad typ (variant av CR123A, 3V, min 1400 mAh).

Skiss över montering av batteri i Flexlock Visible-lås

1. Montera i batteriet och var noga med polvändningen. Sätt dit batterilocket.

Aktiveringspinne på Flexlock-låsets baksida

2. Tryck ner aktiveringspinnen i hålet på baksidan, håll nedtryckt i 3 sekunder. Låset ger nu ifrån sig upprepade pipsignaler under 7 sekunder. Inom de 7 sekunder som låset piper ska programeringskortet föras över låset. En bekräftelseton ljuder och programmeringskortet är nu inläst.

Flexlocks servicekort3. Lägg även till servicekortet, vilket fungerar som huvudnyckel. För att lägga till ett servicekort till låset behövs programmeringskortet och servicekortet.

Programmeringskort hålls över Flexlock-lås4. För programmeringskortet över låset. Jämna toner hörs i 7 sekunder. För servicekortet över låset inom 7 sekunder tills bekräftelseton hörs. Servicekortet är nu inlagt.

Skiss på hur Flexlock Visible-lås monteras på skåpsdörr5. Låset är nu redo att monteras och användas enligt inprogrammerat mode. Läs mer om monteringen här.