Checklista: Koll på måtten vid val av Flexlock-lösning

Du vill installera lås i ny eller befintlig förvaringslösning. Flexlock löser låsbarhet i de flesta skåp, lådor och skjutskåp. Den här checklistan hjälper dig att reda ut vilka mått som är bra att ha koll på före val av Flexlock-produkt. 
 

Skivtjocklek

  • I förvaring i trä, plast eller annat icke-konduktivt material får skivtjockleken i förvaringen vara maximalt 25 millimeter för garanterad funktion. 
  • Luckan där låset monteras måste vara minst 14 millimeter tjock för att låset ska kunna fästas med tillhörande skruv. Låset kan också fästas i tunnare luckor med en montageplatta som finns som tillbehör.
  • Om luckan där Flexlocklåset ska fästas är tjockare än 25 millimeter behöver låset fräsas ned. Flexlock invisible bör fräsas ned 10 millimeter i luckan och i sådana fall rekommenderas montageklämma för att fästa låset i luckan. Montageklämma finns som tillbehör. 
  • Låsblecket fästs med skruv i förvaringen och skivan där blecket skruvas måste vara minst 12 millimeter tjock. Det behöver vara 2 millimeter mellan lucka och förvaring när låset är i låst läge. 
     

Plåtskåp

För att RFID-teknik ska fungera för förvaring i plåt och andra konduktiva material krävs en förstärkningsantenn. Antenn finns som tillbehör till Mifare-låset (13,56 MHz).

Fullständiga monteringsanvisningar och mallar för montering finns här.