Mallar

Utanpåliggande luckor/lådor

  • Mallen ska ställas in på 0 för utanpåliggande luckor/lådor.
  • Luckan/Lådan ska i låst läge ha ett spel på ca 1,5 – 2 mm, inställningen 0 ger ett spel på ca 1,5mm.
  • Vill man justera spelet högre kan detta ställas in på skalan ”Spel Utv. Lucka/Nedfräst lås” från 0-10mm.
  • Om låset är nedfräst 10 mm i luckan så ska mallen ställas in på "Spel utv. Lucka/Nedfräst lås" 10.

Märkmall och positionsmall för utanpåliggande luckor och lådor

 

Innanförliggande luckor/lådor

  • För att ställa in märkmall och positionsmall rätt måste först skivtjockleken på luckan/lådan mätas upp.
  • Skivtjockleken ställs in på skalan inom området ”Tjocklek Inv. Lucka” från 0-25 mm.
  • Om låset är nedfräst 10 mm i luckan så ska mallen ställas in efter skivtjocklek -10 mm inom området "Tjocklek Inv. Lucka".

Märkmall och positionsmall för innanförliggande luckor och lådor

Mall för märkning av låscentrum

Mall 373310 finns som hjälpmedel om man vill markera på luckan/lådan var låset är placerat. Denna märkning ska sitta så att den motsvarar låsets centrum.

Mall för märkning av låscentrum

Skiss på hur du märker ut låscentrum

1. Placera mallen så att den omsluter låset. Mallen kan placeras antingen från sidan eller toppen/botten. Välj det alternativ som passar bäst.

2. Se till att kanten skjuts in hela vägen mot låset.

Skiss på hur du märker ut låscentrum

3. Håll ned mallen mot luckan och markera i hålet med t ex en penna var centrum av låset är.

Där markeringen är ska den tänkta loggan/etiketten/numreringen placeras.