Plug-in

Flexlock Plug-in är ett enkelt system som drar nytta av fördelen med central administration och data lagrad i molnet. Låsens funktion och rättigheter ändras i molnet överförs via en programmeringsbox till låsen. Uppdatering av låsen sker manuellt genom programmeringsboxen som ansluts till varje berört lås med kabel och en enkel knapptryckning.

Play video

Flexlock Plug-in är enkelt att lära in och kostnadseffektivt att installera. Systemet passar extra bra till verksamheter som har många användare på varje lås. 

Så här fungerar Flexlock Plug-in i korthet:

  • Drivs som en säker molntjänst och administreras via webbläsare.
  • Ger en enkel hantering och bra översikt över lås och användare.
  • Användarkort läses säkert in via vår USB-kortläsare.
  • Användaren hanterar låsen med RFID-kort eller tagg.
  • Systemet lagrar batteristatus och enkel låshistorik.
  • Enkelt och säkert att administrera till exempel ett förlorat användarkort.
  • Låset är trådlöst och batteridrivet med all den flexibilitet det innebär.
  • Befintliga lås, Invisible 13.56 MHz, kan enkelt uppgraderas till Flexlock Plugin.
  • Systemet uppfyller gällande GDPR-lagstiftning.

Flexlock Plug-in är enkelt att installera och kan hanteras med en minimal utbildningsinsats. Plug-in är ett kostnadseffektivt och enkelt system som säkerställer ordning och reda bland alla lås, med en strukturerad administration.

Denna lösning säljs som ”mjukvara som en tjänst” (SAAS)  och tecknas med ett avtal. I avtalet ingår även Servicenivåavtal (SLA) och Personbitträdeavtal (PUB).

Hör av dig till oss, så berättar vi mer

Victoria Wallén

Victoria Wallén

Key Account Manager
Björn Fängström

Björn Fängström

Key Account Manager Nordic Countries - Stockholm/Norrland