Montering Flexlock Invisible

För att Flexlock Invisible med dess RFID-teknik skall fungera optimalt med användar- och funktionskort, får låset endast monteras på förvaringar av trä, plast eller annat icke-konduktivt material med en maximal skivtjocklek av 25mm.

 

Lås

När låset monteras, skruva först i två stycken skruvar diagonalt. Provstäng förvaringen och justera eventuellt innan de två kvarvarande skruvarna dras fast. Luckan ska vara minst 14mm tjock. En skruvmejsel PZ2 behövs till skruvarna (4st 4,5x35mm).

För att lås och låsbleck ska passa ihop behöver förvaringar, luckor, lådor, skjutdörrar etc. måste vara parallellt monterade och korrekt injusterade. Kontrollera detta innan montering.

Skiss på lådor och skjutdörrar som inte är parallellt monterade och korrekt injusterade
Skiss på lådor och skjutdörrar som är parallellt monterade och korrekt injusterade

Låsbleck

Montera låsblecket rakt. Skivtjockleken i förvaringen måste vara minst 12 mm. En skruvmejsel PZ2 behövs till skruvarna (2 eller 3st 4x12mm beroende på typ av låsbleck). Använd justermånen för att se till att det är ett 2mm spel mellan lucka och förvaring när låset är låst.

Montering på skjutdörr

För att enkelt placera Flexlock med låsbleck på skjutdörrar finns Positionsmall 171132 och Märkmall 171112 som tillbehör.

Skiss på Flexlock med låsbleck på skjutdörrar

Skiss på Flexlock med låsbleck på skjutdörrar

1. Placera positionsmallen på lämplig plats på skjutdörren och dra åt med klämman. Var noga med att skjuta in mallen mot dörrkanten.

Skiss på Flexlock med låsbleck på skjutdörrar

2. Klistra fast dubbelhäftande tejp på baksidan av Flexlock och placera sedan Flexlock i mallen och skruva fast.

OBS! Kontrollera att rätt programmeringskort är inlagt innan Flexlock skruvas fast. Ta bort positionsmallen.

Skiss på Flexlock med låsbleck på skjutdörrar

3. Montera fast märkmallen på Flexlock. Skjut sedan igen dörren. Mallen lämnar ett märke där låsblecket ska skruvas fast (alt. måla med tusch på piggarna innan). Ta bort märkmallen.

Skiss på Flexlock med låsbleck på skjutdörrar

4. Skruva fast låsblecket där märkena är. Stäng igen dörren för att kontrollera att allt löper fint samt att det finns ett spel på ca 1,5-2mm i låst läge. Testa att låsa och öppna. (Justera ev. låsblecket.)

Montering på lucka/låda

För att placera Flexlock med låsbleck på luckor och lådor finns Märkmall 171241, Låsattrapp 171221 samt Positionsmallarna 171151 och 171271 som tillbehör.

Märkmall 171241 märker ut hålbilden för låsblecket.

Skiss på märkmall för Flexlock Invisible

 

Låsattrapp 171221 används för att placera Flexlock rätt i förhållande till låsblecket.

Skiss på låsattrapp för korrekt placering av Flexlock Invisble

 

Positionsmallarna 171151 och 171271 håller låsblecket på rätt plats medan man skruvar. Använd positionsmall 171151 till Lock plate Catapult.

Positionsmall till Lock plate Catapult

 

Använd positionsmall 171271 till Lock plate Catapult +.

Positionsmall till Lock plate Catapult +

Skiss på märkmall för Flexlock Invisible

1. Ställ in märkmallen efter innanförliggande eller utanpåliggande lucka/låda. (Se rubriken Mallar.) Placera mallen där låsblecket är tänkt att sitta. Märk eller borra i hålen.

Skiss på märkmall för Flexlock Invisible

2. Skruva fast låsattrappen i hålbilden.

Skiss på märkmall för Flexlock Invisible

3. Montera Flexlock på låsattrappen. Klistra fast dubbelhäftande tejp på baksidan av Flexlock. OBS! Kontrollera att rätt programmeringskort är inlagt innan Flexlock skruvas fast.

Skiss på märkmall för Flexlock Invisible

4. Stäng igen luckan/lådan och öppna igen. Låset har nu fastnat på luckan/lådan och kan skruvas på plats. Skruva loss låsattrappen.

Skiss på märkmall för Flexlock Invisible

5. Ställ in positionsmallen på samma sätt som märkmallen. (Se Mallar.)

6. Placera mallen vid hålbilden och skruva fast låsblecket. Stäng igen luckan/lådan och kontrollera att allt löper fint samt att det finns ett spel på ca 1,5-2mm i låst läge. Testa att låsa och öppna. (Justera ev. låsblecket.)


 

 

Montering i laptoplåda

Se PDF