Formler för placering

 

Formler för placering av hålbilder Låsbleck A - Catapult

Utanpåliggande luckor

Denna formel baseras på förvaring med utanpåliggande lucka. Ta hänsyn till eventuella spel för en så korrekt placering som möjligt. Låsbleckets placering i djupled är 33 mm minus ev. spel.

Ta först reda på de fasta måtten X1 = Skivtjocklek vägg och Y1 = Skivtjocklek tak.

Exempel:
Om X1 = 16 mm och Y1 = 12 mm får vi:

Flexlockplacering
X = 16(=X1) + 12 = 28 mm
Y = 12(=Y1) + 6 = 18 mm

Låsblecksplacering
Djup = 33 mm - ev. spel
Y2 = 18(=Y) – 12(=Y1) + 6 = 12 mm

Skiss och formel för hur du räknar ut placering av Låsbleck A – Catapult på utanpåliggande luckor

Innanförliggande luckor

Denna formel baseras på förvaring med innanförliggande lucka. Ta hänsyn till eventuella spel för en så korrekt placering som möjligt.

Ta först reda på följande mått:
X1 & Y1 = spel i sidled resp. höjdled.
Z1 = Skivtjocklek lucka.
Y = Välj själv placering i höjdled av Flexlock (måste vara mer än 5 mm).

Exempel:
Om X1 = 1 mm, Y1 = 1 mm, Y = 10 mm och Z1 = 16 mm får vi:

Flexlockplacering
Y = 10 mm
X = 12 – 1(=X1) = 11 mm

Låsblecksplacering
Y2 = 10(=Y) + 1(=Y1) + 6 = 17 mm
Z = 16(=Z1) + 33 = 49 mm

Skiss och formel för hur du räknar ut placering av Låsbleck A – Catapult på innanförliggande luckor

Formler för placering av hålbilder Låsbleck C - Catapult+

Utanpåliggande luckor

Denna formel baseras på förvaring med utanpåliggande lucka. Ta hänsyn till eventuella spel för en så korrekt placering som möjligt. Låsbleckets placering i djupled är 33 mm minus ev. spel.

Ta först reda på de fasta måtten X1 = Skivtjocklek vägg och Y1 = Skivtjocklek tak.

Exempel:
Om X1 = 16 mm och Y1 = 12 mm får vi:

Flexlockplacering
X = 16(=X1) + 12 = 28 mm
Y = 12(=Y1) + 8 = 20 mm

Låsblecksplacering
Djup = 54 mm - ev. spel
Y2 = 20(=Y) – 12(=Y1) + 12,5 = 20,5 mm

Skiss och formel för hur du räknar ut placering av Låsbleck C – Catapult+ på utanpåliggande luckor

Innanförliggande luckor

Denna formel baseras på förvaring med innanförliggande lucka. Ta hänsyn till eventuella spel för en så korrekt placering som möjligt.

Ta först reda på följande mått:
X1 & Y1 = spel i sidled resp. höjdled.
Z1 = Skivtjocklek lucka.
Y = Välj själv placering i höjdled av Flexlock (måste vara mer än 7 mm).

Exempel:
Om X1 = 1 mm, Y1 = 1 mm, Y = 10 mm och Z1 = 16 mm får vi:

Flexlockplacering
Y = 10 mm
X = 12 – 1(=X1) = 11 mm

Låsblecksplacering
Y2 = 10(=Y) + 1(=Y1) + 12,5 = 23,5 mm
Z = 16(=Z1) + 54 = 70 mm

Skiss och formel för hur du räknar ut placering av Låsbleck C – Catapult+ på innanförliggande luckor

Formler för placering av hålbilder med montageplatta, Låsbleck A - Catapult

Utanpåliggande luckor

Denna formel baseras på förvaring med utanpåliggande lucka. Ta hänsyn till eventuella spel för en så korrekt placering som möjligt. Låsbleckets placering i djupled är 38 mm minus ev. spel.

Ta först reda på de fasta måtten X1 = Skivtjocklek vägg och Y1 = Skivtjocklek tak.

Exempel:
Om X1 = 16 mm och Y1 = 12 mm får vi:

Flexlockplacering
X = 16(=X1) + 7 = 23 mm
Y = 12(=Y1) + 1 = 13 mm

Låsblecksplacering
Djup = 38 mm - ev. spel
Y2 = 13(=Y) – 12(=Y1) + 11 = 12 mm

OBS! Rengör ytan där montageplattan ska sitta noggrant med den bipackade våtservetten eller med en isopropylalkohol/vattenblandning eller heptan!

Skiss och formel för hur du räknar ut placering av hålbilder med montageplatta, Låsbleck A - Catapult, på utanpåliggande luckor

Innanförliggande luckor

Denna formel baseras på förvaring med innanförliggande lucka. Ta hänsyn till eventuella spel för en så korrekt placering som möjligt.

Ta först reda på följande mått:
X1 & Y1 = spel i sidled resp. höjdled.
Z1 = Skivtjocklek lucka.
Y = Välj själv placering i höjdled av Flexlock.

Exempel:
Om X1 = 1 mm, Y1 = 1 mm, Y = 10 mm och Z1 = 16 mm får vi:

Flexlockplacering
Y = 10 mm
X = 7 – 1(=X1) = 6 mm

Låsblecksplacering
Y2 = 10(=Y) + 1(=Y1) + 11 = 22 mm
Z = 16(=Z1) + 38 = 54 mm

OBS! Rengör ytan där montageplattan ska sitta noggrant med den bipackade våtservetten eller med en isopropylalkohol/vattenblandning eller heptan!

Skiss och formel för hur du räknar ut placering av hålbilder med montageplatta, Låsbleck A - Catapult, på innanförliggande luckor

Formler för placering av hålbilder för nedfräst lås i lucka, Låsbleck A -  Catapult

Utanpåliggande luckor

Denna formel baseras på förvaring med utanpåliggande lucka. Ta hänsyn till eventuella spel för en så korrekt placering som möjligt. Låsbleckets placering i djupled är 23 mm minus ev. spel.

Ta först reda på de fasta måtten X1 = Skivtjocklek vägg och Y1 = Skivtjocklek tak.

Exempel:
Om X1 = 16 mm och Y1 = 12 mm får vi:

Flexlockplacering
X = 16(=X1) + 6,5 = 22,5 mm
Y = 12(=Y1) + 18 = 30 mm

Låsblecksplacering
Djup = 23 mm - ev. spel
Y2 = 30(=Y) – 12(=Y1) + 11,5 = 29,5 mm

Skiss och formel för hur du räknar ut placering av hålbilder för nedfräst lås i lucka, Låsbleck A - Catapult, på utanpåliggande luckor

Innanförliggande luckor

Denna formel baseras på förvaring med innanförliggande lucka. Ta hänsyn till eventuella spel för en så korrekt placering som möjligt.

Ta först reda på följande mått:
X1 & Y1 = spel i sidled resp. höjdled.
Z1 = Skivtjocklek lucka.
Y = Välj själv placering i höjdled av Flexlock (måste vara mer än 18 mm).

Exempel:
Om X1 = 1 mm, Y1 = 1 mm, Y = 20 mm och Z1 = 16 mm får vi:

Flexlockplacering
Y = 10 mm
X = 6,5 – 1(=X1) = 5,5 mm

Låsblecksplacering
Y2 = 20(=Y) + 1(=Y1) + 11,5 = 32,5 mm
Z = 16(=Z1) + 23 = 39 mm

Skiss och formel för hur du räknar ut placering av hålbilder för nedfräst lås i lucka, Låsbleck A - Catapult, på innanförliggande luckor