Felsökning

Här hittar du felsökning för ditt Flexlock-lås och hur du går till väga för att åtgärda problemet. Videos för problemlösning hittar du under Instruktionsfilmer.

Flexlock Invisible EM problemlösning
Flexlock Invisible Mifare problemlösning
Flexlock Visible problemlösning
Flexlock Visible nödöppning


 

Flexlock Invisible går inte att öppna

…och låset piper 4 gånger

Börja med att kontrollera att du inte har två kort som stör ut varandra och se till att kortet inte blivit böjt. Om du bara har ett kort, kontrollera att du inte råkar stå vid fel förvaring eller har fel kort. Om det är rätt förvaring och rätt kort så kan låset vara stressat. Vänta i minst 7 sekunder och lägg sedan på kortet igen, rakt och distinkt. Fungerar inte detta så kan det vara så att kortet inte är inlagt i låset (gäller grundläget Mode 1 och Mode 2), lägg då till kortet. (Gäller även servicekort.)

…och det hörs ett surrande eller ett långt och ett kort pip

Låsblecket kan ha hamnat ut läge, luckan kan vara sned eller något kan ha hamnat mellan lås och låsbleck. Prova att trycka in luckan med kraft samtidigt som du lägger på kortet. Om inte det fungerar, lyft luckan uppåt respektive nedåt och dra utåt samtidigt som kortet läggs på. OBS! Om du får upp luckan – glöm inte att skruva fast/flytta låsblecket till rätt position eller justera så att luckan blir rak innan du låser igen!

…och det hörs inget ljud alls

Kontrollera först att du inte har två kort som tillsammans stör ut varandra. Om du bara har ett kort och luckan är öppen, kontrollera att det sitter ett batteri i låset. Om det finns ett batteri, se till att den lilla plastflärpen vid batteriet är borttagen. Hörs det ljud när kortet läggs på direkt på låset men inte från utsidan av luckan så kan luckan vara för tjock eller av fel material. (Mifare-lås har en antenn som tillbehör om detta är problemet.) Om luckan är stängd eller inget av det ovan fungerar, be någon med servicekort att försöka öppna låset. Hörs det inget med servicekortet, prova även med programmeringskortet. Är det fortfarande helt tyst så kan låset vara trasigt.

Flexlock Visible går inte att öppna

…och låset piper 4 gånger

Börja med att kontrollera att du inte har två kort som stör ut varandra och se till att kortet inte blivit böjt. Om du bara har ett kort, kontrollera att du inte råkar stå vid fel förvaring eller har fel kort. Om det är rätt förvaring och rätt kort så kan låset vara stressat. Vänta i minst 7 sekunder och lägg sedan på kortet igen, rakt och distinkt. Fungerar inte detta så kan det vara så att kortet inte är inlagt i låset (gäller grundläget Mode 1 och Mode 2), lägg då till kortet. (Gäller även servicekort.)

…och det hörs ett surrande eller ett långt och ett kort pip

Låset hittar inte rätt motorläge eller också är motorn låst. Ett tryck på låset mot skåpsluckan kan få låset att hitta rätt. Om inte byt låset. 

…och det hörs inget ljud alls

Kontrollera först att du inte har två kort som tillsammans stör ut varandra. Om du bara har ett kort, kontrollera att det sitter ett batteri i låset. Om det finns ett batteri, se till att den lilla plastflärpen vid batteriet är borttagen. Prova att öppna låset med servicekort.  Hörs det inget med servicekortet, prova även med programmeringskortet. Är det fortfarande helt tyst så kan batteriet vara slut. Byt batteri. Är förvaringen stängd så öppna låset med nödöppningen och byt batteriet. Fungerar inte låset efter byte till nytt batteri kan låset vara trasigt. 

…men motorn går och inga felpip hörs

Om inte ratten kan vridas till öppet läge men låset är olåst så kan låskammen vara trög och ligga mot skåpsramen. Tryck in luckan och försök att vrida igen. 

Flexlock Invisible går inte att låsa

…och låset piper 4 gånger

Kontrollera först att du inte har två kort tillsammans som stör ut varandra eller att kortet blivit böjt.

Om du bara har ett kort, kontrollera att du inte råkar stå vid fel förvaring eller har fel kort. Om det är rätt förvaring och rätt kort så kan låset vara stressat. Vänta i minst 7 sekunder och lägg sedan på kortet igen. Fungerar inte detta så kan det vara så att kortet inte är inlagt i låset (gäller grundläget Mode 1 och Mode 2), lägg då till kortet. (Gäller även servicekort.)

OBS! I Mode 3, 4 och 5 kan servicekortet endast öppna låset - ej låsa det.

…och det hörs ett surrande ljud

Låsblecket kan ha hamnat ur läge eller luckan är sned. Kontrollera att allt är rätt monterat och justera om det behövs. Om det är en låda så kan den vara för tungt lastad så att låset inte når fram till låsblecket, prova att minska lasten.

…och det hörs inget ljud alls

Kontrollera först att du inte har två kort tillsammans som stör ut varandra eller att kortet blivit böjt. Om du bara har ett kort och luckan är öppen, kontrollera att det sitter ett batteri i låset. Om det finns ett batteri, se till att den lilla plastflärpen vid batteriet är borttagen. Hörs det ljud när kortet läggs på direkt på låset men inte från utsidan av luckan så kan luckan vara för tjock eller av fel material. (Mifare-lås har en antenn som tillbehör om detta är problemet.) Om inget av det ovan fungerar, be någon med servicekort att försöka öppna låset. Hörs det inget med servicekortet, prova även med programmeringskortet. Är det fortfarande helt tyst så kan låset vara trasigt.

Flexlock Visible går inte att låsa

…och låset piper 4 gånger

Kontrollera först att du inte har två kort tillsammans som stör ut varandra eller att kortet blivit böjt.

Om du bara har ett kort, kontrollera att du inte råkar stå vid fel förvaring eller har fel kort. Om det är rätt förvaring och rätt kort så kan låset vara stressat. Vänta i minst 7 sekunder och lägg sedan på kortet igen. Fungerar inte detta så kan det vara så att kortet inte är inlagt i låset (gäller grundläget Mode 1 och Mode 2), lägg då till kortet. (Gäller även servicekort.)

OBS! I Mode 3, 4 och 5 kan servicekortet endast öppna låset - ej låsa det.

…och det hörs ett surrande ljud

Låset hittar inte rätt motorläge. Ett tryck på låset mot skåpsluckan kan hjälpa, om inte kan låset vara trasigt. 

…och det hörs inget ljud alls

Kontrollera först att du inte har två kort som tillsammans stör ut varandra. Om du bara har ett kort, kontrollera att det sitter ett batteri i låset. Om det finns ett batteri, se till att den lilla plastflärpen vid batteriet är borttagen. Prova att öppna låset med servicekort.  Hörs det inget med servicekortet, prova även med programmeringskortet. Är det fortfarande helt tyst så kan batteriet vara slut. Byt batteri. Fungerar inte låset efter byte till nytt batteri kan låset vara trasigt. 

…men motorn går och inga felpip hörs

Om inte ratten kan vridas till låst läge kan låskammen ligga fel. Kontrollera skåpsramen efter deformationer eller byt till en låskam som passar det aktuella skåpet.

Flexlock Invisible/Visible piper utan anledning

Om låset piper utan anledning kan det finnas olika orsaker till detta, beroende på hur låset låter.

Om det piper 4 gånger med paus emellan om och om igen ligger ett kort eller en tag för nära låset. Flytta på kortet eller tagen och vänta sedan minst 7 sekunder innan du försöker öppna eller låsa.

Om låset piper sporadiskt med flera dubbelpip är det varningssignalen för att batterinivån i låset är låg. Byt batteriet och notera datum för bytet. Om låset piper med flera dubbelpip när du låser är det också en indikation på låg batterinivå.

Flexlock Invisible/Visible går inte att programmera

Om låset inte går att programmera kan det finnas flera orsaker, som kan utläsas beroende på hur låset låter vid olika kommandon.

 

Programmeringskort

Om låset piper fyra gånger eller ger ifrån sig ett surrande ljud kan det bero på att programmeringskortet inte är inlagt i låset eller att det blivit inlagt som ett användarkort eller servicekort. Pigga om låset för att lägga till programmeringskortet korrekt.

Om låset är helt tyst när du lägger på programmeringskortet kan kortet eller låset vara trasigt. Testa med ett annat programmeringskort och om inget ljud fås kan du behöva byta ut låset.

 

Mode-kort

Om låset inte byter mode när du använder mode-kortet, kontrollera att du verkligen får en dubbel bekräftelseton när du försöker byta. Om det bara hördes en enkel ton - försök igen.

Om du har problem med att byta mode, kontrollera att du har rätt mode-kort och att du går via grundläget, då det alltid är nödvändigt för att byta mode.

 

Användarkort

Om låset piper fyra gånger och du försöker lägga till ett användarkort så kan det vara så att låset är i Mode 3, 4 eller 5. För att kunna lägga till användare måste låset vara i grundläget Mode 1 eller Mode 2. Om låset redan är i grundläget eller Mode 2 kan det vara så att servicekortet inte är inlagt. Lägg först till servicekortet så går det att lägga till användarkort efter det.

Flexlock Invisible öppnar sig av sig självt

Om låset öppnar sig av sig självt kan orsaken vara att låsblecket eller luckan är felaktigt monterade och då hakar låset inte i ordentligt när man stänger så att luckan glider upp fastän man har stängt. Är det på det sättet att man måste trycka till luckan/lådan eller liknande för att låset ska låsa ordentligt – justera då in låsbleck och/eller lucka så att allt är korrekt monterat.

Att låset öppnar sig av sig självt kan också bero på att låset av misstag blivit programmerat i Mode 4 eller 5 vilket innebär automatisk öppning efter 12 timmar respektive 2 timmar.

Flexlock Visible öppnar sig av sig självt

Att låset öppnar sig av sig självt kan bero på att låset av misstag blivit programmerat i Mode 4 eller 5 vilket innebär automatisk öppning efter 12 timmar respektive 2 timmar.