Vanliga frågor

Kort och taggar

Kan jag använda vilket kort eller vilken tag som helst?

Flexlock finns i två varianter, Mifare och EM och täcker därmed in de flesta kort och taggar, men kontrollera alltid med ett test att kortet är kompatibelt med det system låset använder. Kort som har dynamiskt UID (kortets interna nummer ändras när det används) går inte att använda eftersom det inte går att känna igen korten för låset.

För att Flexlock med dess RFID teknik skall fungera optimalt med våra kort, får låset endast monteras på förvaringar av trä, plast eller annat icke-konduktivt material med en maximal skivtjocklek av 25mm. Det finns en montageklämma som tillbehör vilken gör det möjligt att använda tjockare luckor eller kort/taggar med sämre läsavstånd. Det finns även för Mifare tillbehöret antenn som gör att man kan använda luckor av metall eller andra konduktiva material (eller tjocka luckor). 

Vid användning av egna kort/taggar, kontrollera i förväg att de är kompatibla med Flexlock och att de har en tillräckligt bra läsförmåga.

 

Kan korten avmagnetiseras?

Nej, men lägg inte på flera kort samtidigt, de kan störa ut varandra. Korten får heller inte böjas, då kan de gå sönder.

 

Vad händer om man tappar bort kort eller tag?

Alla lås ska ha ett servicekort inprogrammerat. Servicekortet fungerar som en huvudnyckel. Med hjälp av detta kan man öppna förvaringen ifall man har tappat bort sitt kort.

För att radera kort som man inte har kvar från låset så måste man återställa låset till grundläge. Alla användare försvinner då och de man vill ha kvar måste därmed läggas till igen.

 

Kan flera kort/taggar användas till samma lås/förvaring?

För grundläget Mode 1 och Mode 2 kan man ha flera användare. För Flexlock EM kan man ha upp till 45 användare och för Flexlock Mifare upp till 200 användare. Låsen levereras i grundläge om inget annat anges.

 

Förvaring och luckor

Kan luckan/lådan vara hur tjock eller tunn som helst?

Om luckan där låset ska monteras är tjockare än 25mm eller om man behöver tunnare luckor pga tagar eller kort med sämre läsavstånd, behöver låset fräsas ned i luckan. För att fästa låset behövs då tillbehöret montageklämma. Alternativt kan en extern antenn användas. Antenn finns endast för Mifare. Kontrollera att dina kort kan läsa genom luckorna före beställning.

Om luckan där låset ska monteras är tunnare än 14mm eller i ett material som inte tillåter att man skruvar i det (t ex plåt, plast, glas), finns tillbehöret montageplatta.

 

Kan luckan eller lådan vara i vilket material som helst?

Om plåtluckor eller andra konduktiva material ska användas krävs antingen ett Flexlock Visible-lås eller Flexlock Invisible med en antenn som tillbehör. Antenn finns endast för Mifare. Antennen kan också användas när man har taggar med sämre läsavstånd och luckan är för tjock med tanke på läsavståndet. Måtten på antennplattan är 40x40mm vilket gör att antennen även kan dölja befintliga nyckelhål i luckor där man har bytt ut gamla nyckellås mot Flexlock.

 

Var ska jag placera låset och låsblecket?

Var lås och låsbleck ska sitta är beroende på vilken typ av förvaring de ska monteras i. Se alltid först till att alla förvaringar, luckor och lådor är parallellt monterade och korrekt injusterade. För utförliga monteringsanvisningar, se avsnittet Montering. Det finns även mallar för snabbare montering, beskrivningarna av mallarna hittar du i samma avsnitt.