Transport och lagerhållning

Ej monterat batteri

Vid lagerhållning och transport rekommenderas att batteriet inte är monterat eller att det finns en batteriisolator. Låsen kan då förvaras nära varandra och även nära eventuella RFID-kort som programmeringskort etc.

Förklarande skiss över ej monterat batteri

Monterat batteri

Om batteriet måste vara monterat vid transport och lagerhållning bör avståndet mellan varje lås vara minst 200mm. Detta är för att batterilivslängden inte ska påverkas alltför mycket.

Vid monterat batteri rekommenderas även att alla eventuella RFID-kort som programmeringskort etc. förvaras minst 200mm från närmaste lås. I annat fall riskerar batterilivslängden att påverkas.

Förklarande skiss över monterat batteri