Case: Stadsteatern

Smidig hantering av tillfälliga låsbara förvaringar

 

Med 3 miljoner besökare varje år som vill uttnyttja tillfällig förvaring krävs ett smidigt och flexibelt låssystem. Kulturhuset Stadsteatern har Flexlock installerat på sina skåp på entréplan.

Stockholms stadsteater slogs 2013 ihop med Kulturhuset och bildade Kulturhuset Stadsteatern. Teaterbyggnaden ligger i kvarteret Skansen med entré från Drottninggatan. Kulturhuset Stadsteatern är Stockholms mötesplats för alla. Under hela året välkomnar de nya perspektiv varje dag. De erbjuder en mängd föreställningar, konserter, utställningar, samtal och bibliotek. Verksamheterna har en sammanlagd besökssiffra på nästan 3 miljoner personer varje år.

På entréplan finns det möjlighet att som besökare nyttja tillfälliga förvaringar. Till dessa förvaringar hade Kulturhuset Stadsteatern krav på ett låssystem med smidig hantering och administrering. Skåpen hade även krav på att kunna tidstyras. Då låsen används frekvent krävdes ett robust och tåligt lås. För att kunna vara flexibla på eventuella förändringar av skåp ville man ha en lösning som inte krävde tråddragen elförsörjning till varje förvaring. 

Valet föll på vårt RFID-lås Flexlock Visible som är anpassat för lite mer utsatta miljöer. Låset öppnas och låses med beröringsfrria nyckelkort och kan enkelt programmeras med timerfunktion. Det kan installeras i både nya och befintliga förvaringar där det idag sitter cylinderlås. Låset är batteridrivet
och ingen extern strömförsörjning krävs. Tydlig indikering med LED-diod som blinkar grönt om förvaringen är ledig.

Fakta

Flexlock är ett flexibelt låssystem för möbler och förvaring. Systemet bygger på RFID-teknik och många kunder använder det som en förlängning av befintligt passersystem, utan extra kort för användaren. Låset finns i två varianter - Flexlock Invisible (monteras dolt på insidan) och Flexlock Visible (monteras utvändigt). Låsen är enkela att montera, både i ny och befintlig förvaring. Systemet, som inte kräver tråddragning fungerar för lådor, skjutdörrar, skjutskåp och skåpsdörrar.

Stadsteatern valde vårt RFID-lås Flexlock Visible som är anpassat för lite mer utsatta miljöer. Låset öppnas och låses med beröringsfrria nyckelkort och kan enkelt programmeras med timerfunktion. Låset är batteridrivet och ingen extern strömförsörjning krävs. Tydlig indikering med LED-diod som blinkar grönt om förvaringen är ledig.

Kontakta oss för mer information om Flexlock eller boka en kostnadsfri rådgivning med oss!

Dick  Thunell

Dick Thunell

Sales Manager Nordic Countries