Get started with
Flexlock

Välkommen som användare av Flexlock.

I samband med installationen ska du ha fått två olika administrationskort som är specifikt knutna till ditt system och dina lås;
ett grönt Programmeringskort och ett gult Servicekort. Dessa ska förvaras på en säker plats och inte spridas i organisationen då de ger obehöriga tillträde till ditt Flexlock-system samt möjlighet att öppna alla lås.

PROGRAMMERINGSKORT
Lägger till/tar bort användare eller förändrar låstets funktion.

SERVICEKORT
Er huvudnyckel som kan öppna alla lås som är i låst läge.

SKRUVMEJSEL
För kommande batteribyten.

Privat förvaring (Tilldelad)

Tilldelad förvaring för en eller flera användare. Default, Mode 1.

  • Kräver att man manuellt lägger in sina medarbetare på låset
  • Det är bara den/de användare som är tillagda som har tillgång till låset.
  • 1-200 användare på ett lås.
Lägga till användare

 1.  Placera programmeringskortet mot låset.

 2.  Det börjar pipa. Ta genast bort programmeringskortet. Jämna toner hörs i 7 sek.

 3.  Presentera det användarkort du vill lägga till inom dessa7 sek. Användaren är nu tillagd. En bekräftelse hörs.

Ta bort användare

 1. Placera programmeringskortet mot låset.

 2. Det börjar pipa. Ta genast bort programmeringskortet. Jämna toner hörs i 7 sek.

 3. Presentera det användarkort du vill lägga till inom dessa7 sek. Användaren är nu tillagd. En bekräftelse hörs.

Publik förvaring (Allmän)

Allmän förvaring med eller utan timer.

  • -  Mode 3
  • -  Any user
  • -  Mode 4 - 12h
  • -  Mode 5 - 2h)
  • Inga användare behöver läggas till.
  • Låset är i öppet läge. Den användare som först presenterar sitt kort för
  • låset ”äger skåpet” tills dess att han/hon öppnar det igen.

Batterier

Dina lås från Flexlock är batteridrivna. Normal livslängd är upp till 3 år.

När batteriet börjar bli dåligt kommer
låset att varna med pip varje gång man låser. När batteriet är helt slut (ca 1-2 mån efter första varningssignalen), kommer låset
att automatiskt öppna sig och sluta fungera. Ett batteribyte måste då göras.

Vi rekommenderar då att använda våra egna Flexlock-batterier som är speciellt framtagna för att dina lås ska fungera optimalt.

Flexlock det flexibla låset

Följande funktioner finns som konfigurationsmöjlighet på dina lås.

PUBLIKA FÖRVARNINGAR
No time limit
12 h
2 h
1 - 166 h
PRIVATA FÖRVARNINGAR