Montering tillbehör

 

Skjutdörrsmekanism

 

Borrinstruktioner vid montering av skjutdörrsmekanism

Extern antenn

Montering och aktivering av Flexlock med extern antenn.

Montering av Flexlock med extern antenn

1. Montera Flexlock på luckan (se instruktioner-Montering-Montage) och trä kontakten till antennen genom hålet i luckan.

Fästning och inkoppling av antenn

2. Fäst antennen på framsidan av luckan så att den täcker hålet. Koppla in antennen i låset och fäst med en skruv.

Aktivering av antenn

3. Aktivera lås och antenn genom att antingen (a) dra bort plastflärpen som agerar batteriisolator eller (b) sätta i ett batteri.