Handhavande

Tänk på att alltid lägga kortet rakt och mitt över låset. Vänta 7 sek mellan försöken om det inte fungerar direkt.

Om man väljer att sätta en markering som stöd på förvaringen, se till att den sitter centrerat i förhållande till låset. (Se även under rubriken Montering, Mall för märkning av låscentrum.)

Play video

Lås i Mode 1 och Mode 2

För lås i grundläge Mode 1 och Mode 2 krävs användarkort som är programmerade till låset. Man öppnar genom att hålla sitt användarkort rakt över låset.

För att låsa i grundläge håller man kortet över låset igen. I Mode 2 låser sig låset automatiskt efter 4 sekunder, därmed räcker det att man stänger förvaringen för att den ska vara låst.

Antal användare per lås i Mode 1 och Mode 2 är för EM 1-45 st och för Mifare 1-200 st.

Lås i Mode 3, 4 och 5

För lås i Mode 3, 4 och 5 kan ett valfritt, kompatibelt RFID-kort (eller tag) användas. Exempel på användningsområden är allmänna förvaringar som badhus, kapprum etc.

Man låser genom att hålla ett valfritt, kompatibelt RFID-kort (eller tag) över låset. För att öppna igen måste samma RFID-kort (eller tag) föras över låset igen. Efter öppning är låset redo för en ny användare.

Observera att inget annat kort (eller tag) kan öppna låset när det väl är upptaget (förutom servicekortet som är huvudnyckel).

Ready to use

För lås med funktionen Ready to use kan ett valfritt, kompatibelt RFID-kort (eller tag) användas. Den användare som ska använda förvaringen presenterar sitt RFID-kort (eller tag) på låset. Låset kommer sedan enbart att fungera för detta RFID-kort (eller tag) och användaren har därmed en privat förvaring.

Låset fungerar nu som ett lås i grundläge Mode 1 eller Mode 2.