Batteribyte

Batterilivslängden vid optimala förhållande beräknas för Flexlock Invisble till 4 år eller 40 000 öppningar för EM och 3 år eller 30 000 öppningar för Mifare. För Flexlock Visible räknar man med 3 år eller 30 000 öppningar. (T ex kan kort avstånd mellan enheterna minska batteritiden något.)

Batteribyte rekommenderas enligt ett planerat tidsschema, t ex var tredje år. Invänta helst inte batterivarning som rutin. Anteckna gärna datum för batteribyte någonstans.

Återvinning skall ske enligt nationella lagar och bestämmelser gällande separering av elektronik från övriga återvinningsbara material. Exempelvis ska utbytta batterier deponeras i avsedda återvinningsstationer alternativt återlämnas till inköpsstället.

Vid låg batterinivå aktiveras en varningston. När varningstonen hörs första gången upprepas den var 6:e timma, och pågår fram tills att batteriet bedöms som tomt och låset öppnas per automatik. Om ditt Flexlock ska fungera ordentligt måste batteriet vara ett Flexlock-märkt batteri som tillhandahålls av Swedstyle eller din Flexlock återförsäljare.

Batteriluckan skruvas loss från Flexlock-lås

1. Skruva loss batteriluckan med en Torx 10-skruvmejsel.

Batteribyte på Flexlock-lås

2. Byt batteri – var noga med polvändningen. (Vid isättning ska det höras ett surrande ljud.)

Observera! Stäng inte förvaringen innan du har verifierat att batteriet fungerar. Ett lås utan batteri eller med ett icke-fungerande batteri kan gå i baklås. Detta gäller Mode 2. Provkör låset med öppen förvaring!

Batteribyte på Flexlock-lås

1. Lyft bort batteriluckan.

2. Byt batteri – var noga med polvändningen. Sista förbrukningsår bör vara minst 5 år bort.

Observera! Stäng inte förvaringen innan du har verifierat att batteriet fungerar. Ett lås utan batteri eller med ett icke-fungerande batteri kan gå i baklås. Detta gäller Mode 2. Provkör låset med öppen förvaring!