Battery End kit

Art. nr.>: 373205

Battery End kit

Art. nr.: 373205

Om batteriet inte fungerar av någon anledning, kan inte förvaringen öppnas. Detta problem kan lösas med ett "Battery End kit". Bara kompatibelt med Flexlock Visible 2.0.

Kontakta oss

Om batteriet inte fungerar av någon anledning, kan inte förvaringen öppnas. Du kan då ansluta en extern strömförsörjning via plugin-ingången med en powerbank. Kittet inkluderar en powerbank, anslutningskabel och ett ”battery end”-kort. Det här kortet ändrar låsens beteende. Istället för automatiskt öppning av låset vid batterislut, så förblir förvaringen stängd med det här funktionskortet. Den alternativa batterislutsfunktionen är bara kompatibel 2.0 lås. Köp hela kittet eller bara en separat anslutningskabel.