Smart Activation card

Art. nr.>: 371723

Smart Activation card

Art. nr.: 371723

Om du vill använda administrationssättet Flexlock Smart så krävs detta funktionskort för att aktivera Smart-läge på ditt lås.

Kontakta oss

Detta kort används för att aktivera låsets Smart-läge. När låset sätts i Smart läge innebär det att låset bara accepterar konfigurations- och användarförändringar via administrationssystemet Smart. Efter aktivering kan låset bara öppnas och stängas med mobiltelefonen.