Plug-in Activation card

Art. nr.>: 371722

Plug-in Activation card

Art. nr.: 371722

Om du vill använda administrationssättet Plug-in så krävs detta funktionskort för att aktivera plug-in-läge på ditt lås.

Kontakta oss

Detta kort används för att aktivera plug-in-läge på låset. När låset sätts i detta läge innebär det att låset fortsättningsvis bara accepterar konfigurations- och användarförändringar via administrationslösningen Plug-in och dess programmer-enhet. Öppna och stänga låset med kort fungerar dock fortfarande.